Uluslararası tedarik zincirinin bugünkü en önemli sorunlarından birisi de ticari mevzuata uyumdur. Ticari mevzuata uyum tanımı, standart dokümanlar için belirlenmiş şekil şartlarından, eşyanın uluslararası hareketleri için gerekli özel belgelere kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Ticarete konu eşyanın menşe ülkesine, eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre pek çok husus mevzuata uyum gereksinimlerini etkilemektedir.

Eşyaların çeşitli nedenlerle ayrı kaplarda sevk edilmesi, belirli bir dile göre etiketlenmesi, kullanıcı kılavuzları ve eşyanın veya paketlerinin üzerindeki özel işaretler gibi tarife dışı engeller de ticari mevzuata uyum konuları arasında yer almaktadır.

Tüm bu kaotik düzeye varan gereksinimler, uluslararası ticari mevzuata uyum sorunları yüzünden eşyaların sınır ötesi hareketlerinde ciddi gecikmelere yol açmaktadır. En hafif şekliyle, optimize edilmemiş uluslararası tedarik zincirlerinde bu gereksinimler sipariş sürelerinde önemli bir etkiye sahip olmakta ve bu etki ithal veya ihraç ürünlerin son teslim maliyetini artırmaktadır.

Blokzincir Ticaret Platformunun sağladığı ticari mevzuata uyum, eşya hareketlerindeki muhtemel gecikmeleri ve karşılaşılabilecek cezaları önlerken, aynı zamanda devlet yetkililerinin uygulayabileceği önemli bir risk kontrol yönetimi olanağı da yaratıyor. Zira mevzuata uyum kontrolleri için idarelerin harcadığı kaynaklar, elde edilen ithalat vergi gelirlerinden fazlasının harcanmasına yol açmaktadır.

BTP, uluslararası ticari mevzuata uyum gereksinimleri alanındaki 30 yıllık tecrübenin getirdiği uzmanlık ile tasarlanmıştır. Ticari mevzuata uyum gereksinimlerinin eşyanın nakliyesinden önce çözülmüş olması kaçınılmaz olduğundan, platform tüm ticari uyum sorunlarını daha ilk sipariş aşamasında çözmeye odaklanmaktadır.

Sipariş platforma ulaştığında, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmış olan ve platforma entegre çalışan robotik süreç otomasyonu, her ülkeye özgün (*) uyum gereksinimlerini bildirerek, tedarikçilerin ne tür hazırlıklar yapması gerektiğini bildirmekte ve bu hazırlıklar yapılmadan eşyanın sevk edilmesini önlemektedir.

Platformun kullandığı Blokzincir teknolojisinin, gümrükleme operasyonlarına da önemli derecede etki edecek. Blokzincir teknolojisi sayesinde eşya hareketleri ve eşya ile ilgili tüm bilgi ve belgeler şeffaf ve izlenebilir olacağından, işletmeler ve gümrük idareleri arasında gerçek iş birliği mümkün olabilecektir.

Bu özellik Dünya Ticaret Örgütü’nün ticareti kolaylaştırma vizyonunun yanı sıra Dünya Gümrük Örgütü’nün yetkilendirilmiş yükümlü programlarının gereksinimlerini de karşılar niteliktedir.

BTP, risk kontrolüne yönelik uygulamaları bir bütün olarak gerçek ve değiştirilemez bilgiye dayalı olarak mümkün kıldığından yakın gelecekte gümrük idareleri partnerleri olarak gördükleri şeffaf ve güvenilir işletmelere odaklanmak yerine, kaynaklarını daha riskli gördükleri alanlarda kullanma avantajına sahip olacaklar.

Platformun işletmelerin risk yönetimi yaklaşımları üzerinde de etkisi olacak. Zira platform, ticari mevzuata uyum risklerini ortadan kaldırmaya, işletmeleri olası cezalardan korumaya ve yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası sahiplerinin statülerini korumalarına yardımcı olurken KOBİ’lerin de  statü sahibi olabilmelerinin önü açılabilecek.

(*) Hali hazırda ticari mevzuata uyum modülü Türkiye ve Avrupa Birliği ticari mevzuatına cevap vermektedir.

Bu sayfayı paylaşın